NOBB Leverandør:

 • NOBB Leverandør benyttes til oppretttelse og  oppdatering av produktinformasjonen i NOBB.

 • Enkelt vedlikehold og opprettelse av produktdata

 • Enkel vedlikehold og oppdatering av indekspriser

 

Dypdykk i NOBB Leverandør


Byggtjeneste tilbyr en serie gratis webinarer som går mer i dybden på hvordan NOBB Leverandør fungerer.

Disse webinarene henger sammen som en serie og hvert webinar har valgte tema  som blir belyst i en mer utfyllende form enn tidligere webinarer. Du kan melde deg på et eller flere webinar og du vil kunne chatte med oss direkte under webinaret og stille spørsmål om du ønsker det. Innholdet for webinaret i august vil vi oppdatere og forme litt mer når vi får litt mer hvor skoen trykker hos våre kunder.

Webinarene passer for leverandører som har varer registrert i NOBB-databasen, det er en fordel med litt kjennskap til løsningen, men ingen forutsetning.

Webinarene er gratis for alle.

Meld deg på nå

Webinaret streames via Vimeo, du mottar link til webinaret/webinarene når du melder deg på.

Pris: Gratis for alle

15. juni – kl 10.00 – 11.00
Meld deg på

09. august – kl 10.00 – 11.00
Meld deg på


Agenda

Webinar 15. juni

 • Markedsinformasjon
 • Egenskaper – (ETIM klassifisering)
 • Alternativ leverandør

Webinar 09. august

 • Prisoppdatering
 • NOBB Varegruppestruktur
 • Mer innhold kommer…

Se webinaret fra 10. mai

Innhold fra 10. mai

 • Hjemsiden – hvordan finne frem
 • Varer med feil og mangler
  • Gjennomgang av de mest typiske feilene
  • Hvordan korriger feil
 • Prissammenligningsenhet
  • Bruksområde
  • Varegruppestruktur og PSE-enheter
  • Hvordan fylle ut informasjon
   • Eksempel på beregninger av PSE (liter og m2)
   • Eksport/import
   • Valideringsfeil PSE mangler
 •  Pakninger
 • Nye datafelter for trelast
  • Nominell og aktuell kubikk

 

Ny dato kommer

 

For mer informasjon om webinaret:
Rita Iren Berget
Customer success manager
Telefon:982 16 284