NOBB Leverandør:

 • NOBB Leverandør benyttes til oppretttelse og  oppdatering av produktinformasjonen i NOBB.

 • Enkelt vedlikehold og opprettelse av produktdata

 • Enkel vedlikehold og oppdatering av indekspriser

 

Dypdykk i NOBB Leverandør


Byggtjeneste tilbyr en serie gratis webinarer som går mer i dybden på hvordan NOBB Leverandør fungerer.

Disse webinarene henger sammen som en serie og hvert webinar har valgte tema  som blir belyst i en mer utfyllende form enn tidligere webinarer.

Webinarene passer for leverandører som har varer registrert i NOBB-databasen, det er en fordel med litt kjennskap til løsningen, men ingen forutsetning.

 

Dypdykk i NOBB Leverandør del 1

 Agenda i del 1

 • Hjemsiden – hvordan finne frem
 • Varer med feil og mangler
  • Gjennomgang av de mest typiske feilene
  • Hvordan korriger feil
 • Prissammenligningsenhet
  • Bruksområde
  • Varegruppestruktur og PSE-enheter
  • Hvordan fylle ut informasjon
   • Eksempel på beregninger av PSE (liter og m2)
   • Eksport/import
   • Valideringsfeil PSE mangler
 •  Pakninger
 • Nye datafelter for trelast
  • Nominell og aktuell kubikk

 

Dypdykk i NOBB Leverandør del 2

 Agenda i del 2

 • Status på NOBB Leverandør
 • Markedsinformasjon
 • ETIM egenskaper
 • Hvordan påvirker ETIM NOBB Leverandør
 • Byggmakker – hvordan de benytter produktdata fra NOBB?
 • Alternativ leverandør

Dypdykk i NOBB Leverandør del 3

Agenda i del 3

 • Endringer i NOBB varegruppestruktur
 • Praktisk gjennomføring av endringene i varegruppestrukturen
 • Info om prisoppdatering
 • Oppdatering av priser, manuelt og via Excel
 • Ny ETIM egenskapsstruktur
 • Slik oppdaterer du til ny ETIM release
Ny dato kommer

 

For mer informasjon om webinaret:
Rita Iren Berget
Customer success manager
Telefon:982 16 284