Vi bruker ulike verktøy som informasjonskapsler, for å samle inn data om hvordan besøkende samhandler med nettstedet vårt. Ved å klikke på Godta, godtar du bruken av disse verktøyene.

Godta Les mer

Planserien

Planserien er et unikt oppslagsverk som tilbyr praktisk anvendelse av plan- og bygningsloven i lys av sektorlovene. Planserien består av to deler; kommentarer til paragrafene i sektorlovene og emner knyttet til ulike problemstillinger. Den er spesielt beregnet for arealplanleggere og landskapsarkitekter. Eksempler på sektorlover som er omtalt i Planserien er blant annet; akvakulturloven, naturmangfoldloven, forvaltningsloven, konsesjonsloven, jordloven, ekspropriasjonserstatningslova m.fl.

Planserien er en av fem produkter du har tilgang til som bruker av Byggtjeneste Portalen.

pbl_loven-312×170
pbl_paragraf-312×170
byggnorm_4-312×170
pbl_loven-312×170

Sektorlovene

De mest relevante paragrafene i sektorlovene blir kommentert av en egen redaktørgruppe med faglig kompetanse. Redaktørgruppen består av representanter fra departement, jurister, advokater og arkitekter.

pbl_paragraf-312×170

Emner

Emner til de paragrafene i plan- og bygningsloven som berører de ulike sektorlovene for arealplanlegging blir kommentert. Emnebehandlingen skiller seg fra vanlig juridisk litteratur både ved sin enklere språkform og ved sin orientering mot konkrete problemstillinger.

byggnorm_4-312×170

Link til paragrafer

I Planserien er paragrafer linket til hverandre. Man vil enkelt kunne finne de paragrafene som er relatert til hverandre. Dette gir deg full oversikt. Som under emner er kommentarer og forklaringer utført av en egen redaktørgruppe bestående av representanter fra departement, jurister, advokater og arkitekter.

«Dette er den beste sjekklisten jeg har i arealplanleggingen»

Saksbehandler i planavdelingen i kommune - Brukerundersøkelse 2016

Se hvordan du kan effektivisere arbeidsprosessene med enklere søk i Planserien, prøv oss gratis!

Opprett prøveabonnement

Det er mange fordeler med å bruke Planserien - her er de viktigste:

bt-ikoner-312x170_kunnskap

Økt kunnskap

Du skaffer deg økt kunnskap og forståelse i fagområdet du jobber med, gjennom mulighet for fordypning i egne emner.

bt-ikoner-312x170_tolkning

Hjelp til tolkning

Du får hjelp til fortolkning av vanskelig og uklart regelverk gjennom utdypning av paragrafer, kommentarer og praktiske eksempler.

bt-ikoner-312x170_kontroll

Økt kontroll

Økt kontroll og effektivitet gjennom egne sjekklister, enkelt søkegrensesnitt og mulighet til å skrive egne notater og markere tekst digitalt.

Planserien er en av fem produkter du har tilgang til som kunde av Byggtjeneste Portalen

produktikoner_pbl_5

Pbl for praktikere

En oversiktlig og enkel innføring i hva Plan- og bygningsloven betyr i praksis. Pbl for praktikere inneholder kommentarer og konkrete eksempler til paragrafer i tillegg til utdypende problemstillinger utgitt som emner.

produktikoner_ecopord_5

ECOproduct

ECOproduct – en metode og database for riktige miljøvalg, og den eneste som vurderer byggevarenes faktiske miljøegenskaper basert på en tredjepartsverifisert miljødeklarasjon (EPD).

produktikoner_byggnorm_5

Byggenormserien

Byggenormserien holder deg kontinuerlig oppdatert med siste versjon av det bygningstekniske regelverket, lover, forskrifter og veiledninger. Enkle søk i Byggtjeneste Portalen, gir raske svar på det du leter etter i regelverket.

produktikoner_byggkatalogen_5

Byggkatalogen

Produktdata på ulike byggevarer som har tekniske egenskaper, HMS- og FDV dokumentasjon, godkjenninger, sertifikater og monteringsanvisninger. Effektiv søkeoptimalisering gir enkelt tilgang på produktdata.

Relaterte produkter fra Byggtjeneste

De som bruker Planserien og øvrige produkter i Byggtjeneste Portalen, bruker det ofte i kombinasjon med andre tjenester fra Byggtjeneste.

Byggtjeneste PortalenDigital portal for regelverk og miljøvurderinger.
ByggDok – ivaretar gjeldende forskriftskrav til dokumentasjonEn tjeneste tilpasset byggmestre, husprodusenter og entreprenører.
Byggtjeneste Frakt – korrekt beregning av fraktKorrekte transportkostnader mellom leverandør, handel og entreprenør.
NOBB Norsk ByggevarebaseByggenæringens felles vareportal med relevant produktdata.
hermetegn

Planavdelingens hovedarbeidsoppgaver er å behandle og gjennomføre private og kommunale reguleringsplaner i henhold til plan- og bygningsloven.  Ettersom vi er en liten avdeling, er jeg med i alle deler av planleggingsprosessene. Planserien er en nyttig informasjonskilde for å kunne huske på alle detaljer rundt en planprosess.

Arealplanlegger i kommune – Brukerundersøkelse 2016