Virke Handel – Harald Jachwitz Andersen

Virke Handel – Harald Jachwitz Andersen

Harald J. Andersen har 16 års fartstid i Virke og har hatt ansvar for de fleste deler av organisasjonens virksomhet. Han er nå direktør for Virke Handel, som organiserer 16.000 bedrifter innenfor hele bredden av norsk varehandel.