Optimera – Gard Erik Dahl

Optimera  – Gard Erik Dahl

De store aktørene bygger nye automatiserte varelagre. Hvorfor gjør de det og hva blir konsekvensene i et logistikkperspektiv?