Jan Grønbech – tidligere ansatt i Google

Jan Grønbech – tidligere ansatt i Google

Jan Grønbech startet Google i Norge i 2005. Da han sluttet ved nyttår 2020 hadde han arbeidet lengre i selskapet enn 99.5% av sine kolleger og var den lengst sittende landssjefen i verden. Dette gir han en unik innsikt i Googles historie og ikke minst hva som skal til for å lykkes digitalt.

I Google ledet Grønbech både kunder og ansatte gjennom perioder med enorme endringer i et mediemarked hvor Google selv har vært pådriver for sentrale deler av utviklingen, ikke minst innen bruk av maskinlæring og kunstig intelligens, samt et skifte av fokus fra store skjermer til smarttelefoner.

Før Google ledet Jan Grønbech DoubleClick i Norge og jobbet med internett som mediekanal i Aftenposten, Telenor, SOL, TV2 og A-pressen/Orkla Media. Han har en Bachelor of Science in Business Administration fra Ohio State University.

De siste 15 årene har Jan holdt hundrevis av foredrag for alt fra styrerom til Telenor Arena og tusenvis av tilhørere. Han har snakket på Oslo Business Forum, Mediaforums fagkonferanse, Gulltaggen og en rekke andre store arrangement. I tillegg har han brukt mye tid på gjesteforelesninger på skoler, høyskoler og universiteter.

Grønbech har vært styreformann i American Chamber of Commerce, sittet i styret i Komplett Group, og er fra august 2017 medlem i Virkes sentralstyre. Jan Grønbech var også sentral i stiftelsen av Young Ambassadors i Norge.