Grønn Byggallianse – Katharina Bramslev

Grønn Byggallianse – Katharina Bramslev

Katharina Bramslev er daglig leder i Grønn Byggallianse. Dette er en medlemsorganisasjon for nær 300 aktører i bygg- og eiendomsnæringen som ønsker å bygge og forvalte grønt. Katharina er utdannet sivilingeniør, bygg, og har nær 30 års praktisk erfaring innen inneklima og miljøvennlige bygg. Hun er en flittig brukt foredragsholder som er opptatt å omsette våre bærekraftsmål til noe praktisk og konkret.