COOP/OBS-bygg – Odd-Helge Johansen

COOP/OBS-bygg – Odd-Helge Johansen

Odd-Helge Johansen er Ass Direktør Coop Faghandel. Coop Faghandel leverer varer og tjenester til Obs Bygg, Byggmix, Obs! og dagligvarekjedene. Odd-Helge er utdannet Siviløkonom og arbeider med Coops strategi og utvikling innen områdene sortimentsstyring, digitalisering av kampanje og markedsføring, prisstyring og masterdata. Han var også sentral i etableringen Coops e-handelssatsning.