Byggtjeneste – Ole Gunnar Honningsøy

Byggtjeneste – Ole Gunnar Honningsøy

Ny leverandørløsning for NOBB nærmer seg ferdigstillelse. Vi forbereder oppstart for alle våre leverandørkunder. Ole Gunnar Honningsøy COO i Norsk Byggtjeneste AS forteller om forberedelsene og planene for oppstart.

Ole Gunnar har lang erfaring innenfor norsk og internasjonal retailbransjer. Kompetanseprofilen er forretningsprosesser og ledelse innenfor salgs-, IT- og logistikkområdene. Ole Gunnar er leder i Norsk Byggtjeneste AS med ansvar for salg og utvikling av NOBBproduktene.