Optimera – Audun Tharaldsen

Optimera – Audun Tharaldsen

De store aktørene bygger nye automatiserte varelagre. Hvorfor gjør de det og hva blir konsekvensene i et logistikkperspektiv?