Dag 1

Programmet er under utvikling, oppdateringer og endringer vil komme

11Nov, 2021
TidSesjonPå scenenRom
09.00Registrering
Velkommen til konferanse
Miljøegenskaper til produkter
Hvordan bruker byggevarebransjen produktdata fra NOBB?
Hvordan vil verdikjeden i VAVVS-bransjen ta i bruk produktdata fra NOBB?
Årets NOBBer
Årets VAVVS-leverandør
Lunsj
Brukeropplevelse ved å levere produktdata
Kundecase innen VAVVS
NOBB VAVVS som datakilde til lagerdrift
Lange og korte trender – og ossBjørn Taale Sandberg – Telenor
Pause
De 4 viktigste tingene for en vellykket digitaliseringJan Grønbech – tidligere ansatt i Google
Hvordan bruker forsikringsbransjen innholdet i NOBBdatabasen?
Oppsummering og avslutning
Pause frem til festmiddag
Apèritif
Festmiddag

Dag 2 - Fagdag

Fellesdel - programmet er under utvikling

12Nov, 2021
TidSesjonPå scenenRom
09.00Velkommen og innledningHovedsal
Nye NOBB Leverandør er i drift - erfaringer og veien videre
Endringer i regelverket for bygg og VAVVS
Miljødata i NOBB - CLP, EPD og annet
Innledning til parallellsesjoner
Lunsj

Parallellsesjoner

NOBB Leverandør

Programmet er under utvikling

12Nov, 2021
TidSesjonPå scenenRom
12.30Gjennomgang av NOBB Leverandør
Avslutning

NOBB Integrasjon

Programmet er under utvikling

12Nov, 2021
TidSesjonPå scenenRom
12:30NOBB Integrasjon for leverandører
Avslutning

NOBB VAVVS

Programmet er under utvikling

12Nov, 2021
TidSesjonPå scenenRom
12.30Vi ser på NOBB VAVVS
Avslutning