Informasjon om konferansen

NOBB-konferansen blir digital
På grunn av Covid 19 og mye usikkerhet om det vil la seg gjøre å arrangere en konferanse med fysisk oppmøte, har Byggtjeneste bestemt seg for å arrangere årets konferanse i et digitalt format.

Vi vil sende ut mer informasjon og link til plattformen for å se konferansen når datoen nærmer seg.

Konferansen sendes direkte fra Christiania Teater i Oslo.

Du kan med andre ord ikke delta fysisk!