Norgeshus – Dag Runar Båtvik

Norgeshus – Dag Runar Båtvik

Dag Runar Båtvik er en 48 år gammel trønder, som har vært i byggebransjen siden han var 15 år gammel. Etter endt utdanning på NTH jobbet startet han å prosjektere boliger og andre bygg i selskapet Idecon AS som etterhvert ble Norgeshus.

Dag R, er i dag leder for Norgeshuskjeden. Norgeshus ble stiftet i 1988 av Dag R`s far og teller i dag 105 forhandlere over hele Norge. Hovedkontoret er på Melhus i Sør Trøndelag, er 60 ansatte og inneholder blant annet en av Midt-Norges største Arkitekt og Ingeniør kontor.

Helt siden studiene har Dag R jobbet aktivt for å ivareta informasjonsflyten i byggeprosessen. Først var det koblingen mellom tegning og kalkulasjon som var oppgaven, men etter hvert spredte dette seg til hele byggeprosessen. Drømmen er at all informasjon som tilføres byggeprosjektet skal flyte gjennom de ulike faser og bidra til økt effektivisering og bedre kvalitet på byggeprosessen. For å få til dette er vi avhengig av at alle i byggebransjen bidrar på sitt område for en heldigital byggeprosess.