TORSDAG

Endringer kan komme

17Okt, 2019
TidSesjonPå scenenRom
09:00Kaffe og registreringSal Sør
VelkommenSal Sør
Ny teknisk plattform for produktdataSal Sør
Riversand - mulighetene som ligger i en MDM plattformSal Sør
Key Note: Hvordan omfavne innovasjon i egen organisasjonSal Sør
Samtale på scenenSal Sør
LunsjRestauranten
Hvilke muligheter ser leverandørene med produktdata fremoverSal Sør
Produktdata sin rolle i e-commerce/ nettbutikkSal Sør
DFD dører - operativ bruk av data for en produsent, nettside og nettbutikkSal Sør
Samtale på scenenSal Sør
Pause og mingling
ProsjektDok – en tjeneste som viser hvorfor miljø, kjemikalier og annet innhold er så viktigSal Sør
POC – endring i etablerte innkjøpsstrukturerSal Sør
Key Note: Verdien av data og føringer for innovasjonSal Sør
16:00Oppsummering avslutningSal Sør