Foredragsholderne vil bli annonsert fortløpende fra august.