Årets NOBBer er en pris som deles ut årlig. Vinnerne gjennom alle år har vist stort engasjement rundt NOBBs grunnidé «et vareregister som kommuniserer på tvers av alle bransjens aktører»,  og evne til å oppdatere sitt vareregister i henhold til nye krav.

Årets nominerte er:
Akzo Nobel Coatings AS
BYGGMA ASA
Essve Norge AS
Moelven Wood AS
Rockwool AS
Velux Norge AS

Vinneren kåres gjennom en nominasjonsprosess der Byggtjeneste samarbeider med representanter fra de største byggevarekjeder og kjøpere av byggevarer i landet : Byggmakker, Maxbo, Montér, Byggtorget, Bygger’n, Gausdal Landhandleri , Byggeriet, Coop og Mestergruppen.

Vinnerne de siste årene har vært:

2021: ….
2020: Talgø MøreTre AS
2019: Natre Vinduer AS
2018: Icopal AS
2017: Jøtul AS
2016: Hultafors Group Norge AS
2015: Sødra Interiør
2014: Asak Miljøstein AS
2013: Jackon AS

Norsk Byggevarebase (NOBB) er den viktigste kilden til produktdata i byggenæringen. NOBB brukes av alle som er involvert i byggeprosesser i hele verdikjeden. Datakvalitet og presisjon er helt avgjørende for at produsentene får vist frem og distribuert produktdataene på en optimal måte. NOBB sitt innhold speiler byggevarehandelens totale produktsortiment, som gjør den helt unik og sentral i digitaliseringen av byggenæringen. Byggtjeneste kvalitetssikrer og godkjenner dataene før de distribueres til næringen aktører.