Dato2020

Kvalitet på produktdata gir en enklere arbeidshverdag

Årets NOBB-konferanse blir en endags-konferanse i forbindelse med Bygg Reis Deg.

NOBB-konferansen 2021 er en av høstens viktigste konferanser for alle som jobber innen byggenæringen med logistikk, salg, markedsføring og produksjon. Vi setter søkelyset på de store linjene i dagens byggebransje samtidig som vi skal se litt på hva som skjer i utlandet. Programmet er under utforming og vi vil arrangere konferansen med hensyn til hvordan pandemien utvikler seg. La oss krysse det som krysses kan for at vi kan møtes fysisk i år!

 

Send inn tips til tema

Du kan allerede nå sende inn tips for relevante tema du øsnker at vi skal belyse under konferansen. Stort og smått er like mye verdt. Send inn.

 

Korrekte og relevante produktdata setter premissene for økt effektivitet og konkurransekraft for byggenæringen. Effekten av produktdataene ses gjennom endring i kundereiser, arbeidsflyt og bruk av digitale modeller og arbeidsverktøy. Delta og bli inspirert av mulighetene som ligger foran oss.