Dato3

Produktdata - en forutsetning for fremtidig konkurransekraft

Byggenæringen er opptatt av standardisering og bærekraft. Strukturerte produktdata direkte fra kilden i henhold til felles standarder er helt nødvendig for at byggenæringens aktører skal kunne bruke dataene i sitt arbeide med å forbli konkurransedyktig, og evne å levere på globale ønsker om mer bærekraft.

Hvorfor er dette relevant for produsenter, handelen, byggherre, entreprenøren, arkitekter – hele verdikjeden? Løsningen ligger i at all informasjon knyttes til det enkelte produkt gjennom produktdataene. Det er først når alle aktører tar i bruk en felles plattform av  standardiserte produktdata vi får til fri flyt av informasjon gjennom verdikjeden.

Produktdataene setter premissene for innkjøp og bruk i ulike byggeprosesser, og effekten av bruk defineres dermed gjennom hvor godt produsentene faktisk dokumentere sine varer. Hvis man ikke prioriterer vedlikehold  av produktinformasjonen og følger utviklingen risikerer man å miste konkurransekraft.

Årets konferanse tar tak i behovene i verdikjeden med Norsk Byggevarebase som kilde til produktdata gjennom inspirerende foredrag fra ulike brukergrupper i byggenæringen. Program er under utarbeidelse, les mer under fanen «Program».

 

NOBB – Norsk Byggevarebase har i år 25 års jubileum. Gjennom disse årene har innholdet blitt utviklet i struktur og kvalitet og er aktivt i bruk gjennom hele byggenæringens verdikjede. Informasjonen eies og vedlikeholdes av «kilden» som er alle produsentene av produktene og brukes i den enkelte aktør sitt IT system gjennom integrasjoner som gjør det mulig å presentere produktdata direkte i den enkelte arbeidsprosess.

Norsk Byggevarebase (NOBB) fyller 25 år, velkommen til festmiddag torsdag 18. oktober

På etterspørsel fra flere av våre kunder vil vi i år feire dette med å arrangere en festmiddag der våre kunder får anledning til å knytte bekjentskap, dele erfaringer og få en god opplevelse. I løpet av kvelden vil det bli underholdning og fornøyelige overraskelser som vi håper skal sette en ekstra spiss på årets konferanse.