Dato3

Produktdata - en forutsetning for fremtidig konkurransekraft

Vi takker for alle som deltok på NOBB-konferansen 2018, utfra tilbakemeldingene vi har fått har mange hatt to interessante og lærerike dager. Men konferansen kan leve videre i din bedrift og alle kan nå se det som skjedde på scenen. Alle foredrag ble filmet, vis disse filmene til dine kollegaer og til dine ledere.

Se opptak fra konferansen

 

Byggenæringen er opptatt av standardisering og bærekraft. Strukturerte produktdata direkte fra kilden i henhold til felles standarder er helt nødvendig for at byggenæringens aktører skal kunne bruke dataene i sitt arbeide med å forbli konkurransedyktig, og evne å levere på globale ønsker om mer bærekraft.

Hvorfor er dette relevant for produsenter, handelen, byggherre, entreprenøren, arkitekter – hele verdikjeden? Løsningen ligger i at all informasjon knyttes til det enkelte produkt gjennom produktdataene. Det er først når alle aktører tar i bruk en felles plattform av  standardiserte produktdata vi får til fri flyt av informasjon gjennom verdikjeden.

Produktdataene setter premissene for innkjøp og bruk i ulike byggeprosesser, og effekten av bruk defineres dermed gjennom hvor godt produsentene faktisk dokumentere sine varer. Hvis man ikke prioriterer vedlikehold  av produktinformasjonen og følger utviklingen risikerer man å miste konkurransekraft.

Årets konferanse tar tak i behovene i verdikjeden med Norsk Byggevarebase som kilde til produktdata gjennom inspirerende foredrag fra ulike brukergrupper i byggenæringen.

NOBB – Norsk Byggevarebase har i år 25 års jubileum. Gjennom disse årene har innholdet blitt utviklet i struktur og kvalitet og er aktivt i bruk gjennom hele byggenæringens verdikjede. Informasjonen eies og vedlikeholdes av «kilden» som er alle produsentene av produktene og brukes i den enkelte aktør sitt IT system gjennom integrasjoner som gjør det mulig å presentere produktdata direkte i den enkelte arbeidsprosess.

Silvija Seres har blitt intervjuet i forbindelse med NOBB-konferansen, les hele intervjuet.

Les mer om Byggtjeneste

Norsk Byggevarebase (NOBB) fyller 25 år, velkommen til festmiddag torsdag 18. oktober

På etterspørsel fra flere av våre kunder vil vi i år feire dette med å arrangere en festmiddag der våre kunder får anledning til å knytte bekjentskap, dele erfaringer og få en god opplevelse. I løpet av kvelden vil det bli underholdning og fornøyelige overraskelser som vi håper skal sette en ekstra spiss på årets konferanse.