Dato2020

Kvalitet på produktdata gir en enklere arbeidshverdag

Årets NOBB-konferanse blir en digital endags-konferanse. Da kan du delta på en trygg måte samtidig som det faglige blir ivaretatt.
Vi jobber nå med å omskape årets program til et digitalt format.

NOBB-konferansen 2020 er en av høstens viktigste konferanser for alle som jobber innen byggenæringen med logistikk, salg, markedsføring og produksjon. Vi setter søkelyset på de store linjene i dagens byggebransje samtidig som vi skal se litt på hva som skjer i utlandet. Programmet er under utforming og tilpasses det digitale formatet.

 

Årets konferanse vil belyse fire sentrale områder for næringen:

    • Samhandling i byggenæringen med produktdata som bærebjelke.
    • COVID – 19: Hva går vi inn i 2021? Et økonomisk perspektiv for byggenæringen.
    • Miljø, bærekraft og sirkulærøkonomi gjennom produktdata.
    • Byggtjeneste NOBB Leverandør: En unik samhandlingsplattform (Riversand MDM) for utveksling av data i byggenæringen.

 

Send inn spørsmål til foredragsholderne

Du kan allerede nå sende inn spørsmål til foredragsholderne. Noen innsendte spørsmål vil bli besvart på direkten, men alle skal få svar. Husk å oppgi hvilken foredragsholder du stiller spørsmålet til. Send inn.

 

Korrekte og relevante produktdata setter premissene for økt effektivitet og konkurransekraft for byggenæringen. Effekten av produktdataene ses gjennom endring i kundereiser, arbeidsflyt og bruk av digitale modeller og arbeidsverktøy. De fire største kjedene bygger i år nye varelagre, som baserer seg på kunstig intelligens. Disse lagrene vil ikke kunne fungere uten korrekte data som mål og vekt, samtidig som flere går over til heldigitale innkjøpsprosesser direkte fra modeller som krever andre produktdata. Byggtjeneste helrenoverer Norsk Byggevarebase (NOBB), og erstatter gammel teknisk gjeld med en helt ny Master Data Management (MDM) plattform levert av Riversand. Delta og bli inspirert av mulighetene som ligger foran oss.