Dato5

Byggtjeneste NOBB-konferansen 2020

15. - 16. oktober

Byggtjeneste sin årlige NOBB-konferanse blir arrangert som vanlig, men etter gjeldende bestemmelser fra myndighetene. Årets to-dagers konferanse legger til rette for at du som deltager selv kan velge om du vil være til stedet i konferansesalen på Radisson Blu Holberg Plass, eller om du vil delta digitalt. Påmeldingen åpner i juli. Register i min kalender

 

Byggtjeneste NOBB konferansen 2020 er en av høstens viktigste konferanser for alle som jobber innen byggenæringen med logistikk, salg, markedsføring og produksjon. Dag 1 er satt av til de store linjene i dagens byggebransje. På dag to går vi mer i dybden rundt produktdata og Byggtjeneste NOBB. Programmet er under utformelse og vil bli publisert fortløpende. Årets konferanse vil belyse fire sentrale områder for næringen:

    • Samhandling i byggenæringen med produktdata som bærebjelke.
    • COVID – 19: Hva går vi inn i 2021? Et økonomisk perspektiv for byggenæringen.
    • Miljø, bærekraft og sirkulærøkonomi gjennom produktdata.
    • Byggtjeneste NOBB Leverandør: En unik samhandlingsplattform (Riversand MDM) for utveksling av data i byggenæringen.

 

Korrekte og relevante produktdata setter premissene for økt effektivitet og konkurransekraft for byggenæringen. Effekten av produktdataene ses gjennom endring i kundereiser, arbeidsflyt og bruk av digitale modeller og arbeidsverktøy. De fire største kjedene bygger i år nye varelagre, som baserer seg på kunstig intelligens. Disse lagrene vil ikke kunne fungerer uten korrekte data som mål og vekt, samtidig som flere går over til heldigitale innkjøpsprosesser direkte fra modeller som krever andre produktdata. Byggtjeneste helrenoverer Norsk Byggevarebase (NOBB), og erstatter gammel teknisk gjeld med en helt ny Master Data Management (MDM) plattform levert av Riversand. Delta og bli inspirert av mulighetene som ligger foran oss.

 

Tradisjon tro blir det arrangert festmiddag torsdag 15. oktober.

Les mer om Byggtjeneste

 

Har du innspill til tema under NOBB-konferansen?
Vi mottar alle tips for hvilke tema vi bør snakke om under årets konferanse med takk. Send oss en e-post på nobb-konferansen@byggtjeneste.no