NOBB vårseminar 2018

NOBB er i dag den viktigste kilden for synlighet og kunnskapsdeling på produktnivå i byggenæringen. Produktdata fra NOBB distribueres ut i hele verdikjeden gjennom integrasjoner, applikasjoner og tjenester.

Hvordan holde seg ajour og oppdatert med de nye mulighetene, og økende krav til relevant informasjon?
NOBB vårseminar gir deg den kunnskapen du trenger.

Som deltaker på NOBB vårseminar blir du oppdatert på det nyeste, presentert hvorfor produktdata er viktig for å ivareta konkurransekraften, og nye måter å strukturere produktdata på. Vi ser at vareeiere og leverandører i varierende grad har tatt i bruk mulighetene som ligger i NOBB fullt ut. NOBB bidrar til økt konkurransekraft og synlighet for alle beslutningstakere.

Med komplette oppdaterte produktdata i NOBB vil ditt produkt være kommersielt og faglig tilgjengelig for sentrale målgrupper i verdikjeden: Arkitekt, entreprenør, håndverker, handel, byggherre og forbrukerne.

Med NOBB Integrasjon hentes data ut NOBB løpende til handel, kalkulasjon, innkjøpssystemer, BIM, programvarer, apper etc

 

Hvem er NOBB vårseminar relevant for?

NOBB vårseminar er skreddersydd for nye og eksisterende leverandører og vareeiere som benytter NOBB. Formålet er å styrke konkurransekraften til leverandørene gjennom NOBB som kilden til produktdata for hele byggenæringen.

           

Pris: 1750 ,- eks. MVA, inkl. lunsj. Påmeldingen er bindende.

 

Innhold

NOBB vårseminar har en praktisk inngang til bruk av produktdata.

For å forstå relevansen til nye data og formater som NOBB kontinuerlig utvides med, vil vi illustrere hvordan dataene i NOBB brukes som byggenæringens informasjon- og datakilde i prosjekter under planlegging, PIM, BIM, markedskommunikasjon, netthandel og tradisjonell handel.

Du vil bli oppdatert på hva som bør være fokus fremover, for å opprettholde konkurransekraften med produktdataene i NOBB.

 • Status i NOBB 2018
 • Bruken av NOBB-informasjon gjennom hele verdikjeden
 • NOBB vareeier
  • Produktegenskaper
  • Dokumentasjon og bilder
  • Markedsinformasjon
  • Endringer i NOBBs regelverk
  • Tips og triks
 • NOBB Kontrakt – videreutvikling og bruk
 • ProsjektDok – bruk av NOBB-data for entreprenører i ny programvare
 • Andre nyheter, spørsmål og svar

 

Hvorfor delta på NOBB vårseminar 2018?

 • NOBB er den viktigste kanalen for salg og synlighet i en digital hverdag.
 • Bruken av NOBB er i dramatisk endring, om leverandørene ikke følger utviklingen svekkes konkurransekraften til produktene.
 • Med gode prosesser og fokus på innholdet i NOBB vil du holde deg foran konkurrentene i det konkurranseutsatte markedet.
 • Det gås igjennom viktige oppgraderinger og lanseringer