Entreprenør/håndverker

Tilgang til produktinformasjon og dokumentasjon gjennom hele byggeprosessen, for å gjøre det enklere å følge gjeldene lover og forskrifter.

 

Forenklet hverdag

Vi tilbyr en digital verktøykasse som forenkler informasjonsflyt alle ledd i byggeprosessen. Det betyr mindre papirarbeid og mer oppmerksomhet om selve byggingen. Informasjon om byggeprosjektet kan deles og distribueres mellom entreprenører, håndverkere og 

 

 

underleverandører, slik at du til enhver tid har alt du trenger for å ivareta gjeldende lover og forskriftskrav. Med all data samlet på ett sted blir dokumentasjon og komplett byggeprosess tilgjengelig ved et enkelt tastetrykk.

 

Features

  • Produkter kan enkelt skannes og legges til prosjektet med en smarttelefon.
  • Distribuér all data mellom dine samarbeidspartnere
  • Mindre papirarbeid betyr bedre tid og økt fokus på selve byggingen
  • Ha direkte tilgang til forskrifter og regelverk, manualer og miljøkrav
  • Motta data om hva dine håndverkere kjøper, og til hvilken pris
  • Dokumentasjon på hele byggeprosessen

 

“En lettere hverdag – med ByggDok reduseres avvik og svinn, og det samme gjør papirbunken!”

 

Aktuelt og nyttig

Hva er BREEAM og BREEAM-NOR?

BREEAM-NOR er et ord som stadig dukker opp i byggenæringen, men hva er dette? Hvem bruker det? Hvorfor er det så viktig? Hva kan du gjøre for å dra nytte av dette? Vi gir deg en kort og oversiktlig innføring.
Les mer