Vi bruker ulike verktøy som informasjonskapsler, for å samle inn data om hvordan besøkende samhandler med nettstedet vårt. Ved å klikke på Godta, godtar du bruken av disse verktøyene.

Godta Les mer

ECOproductFlagg Uk

ECOproduct er den eneste metoden som vurderer byggevarenes faktiske miljøegenskaper basert på en tredjepartsverifisert miljødeklarasjon (EPD), og gir deg mulighet til å velge de miljømessig beste byggevarene på markedet. ECOproduct vurderer produktet etter seks miljøområder som hver får en karakter. 

ECOproduct-databasen brukes av arkitekter, entreprenører og byggherrer med mål om å ta riktige materialvalg i byggeprosessen, dokumenterer miljøegenskaper og kan gi poeng i BREEAM-NOR sertifisering. Det benyttes anerkjente, internasjonale standarder og referanser som grunnlag for vurderingen, i tillegg til enhver tid gjeldene norske myndighetskrav.

ECOproduct er et samarbeid mellom Grønn Byggallianse og Byggtjeneste der Grønn Byggallianse eier metoden som ECOproduct benytter, og Byggtjeneste drifter databasen og utfører vurderingene.

ecoproducts-312×170
byggnormserien_1-312×170
Gronn Byggallianse CMYK
ecoproducts-312×170

Markedsfør miljøprofilen til byggevarene

Med ECOproduct får leverandøren vurdert og dokumentert miljøegenskapene og synliggjort miljøprofilen til byggevaren utfra byggevarens miljødeklarasjonen (EPD). Dette forenkler salgsprosessen, og bidrar til å bli en foretrukket leverandør. Sertifikatet fra ECOproduct er gyldig dokumentasjon for bruk i f.eks. BREEAM-NOR prosjekter.

byggnormserien_1-312×170

Gjør miljøvennlige materialvalg på byggevarer

Innfri miljøkravene for materialvalg som passer til ditt prosjekt på en rask og effektiv måte. Med ECOproduct kan du søke opp og sammenligne byggevarer utfra miljødeklarasjonen (EPD), altså miljøegenskapene til produktene. ECOproduct viser resultatet fra vurderingen med enkle visuelle symboler uten behov for å studere hvert produkt i detajl.

Gronn Byggallianse CMYK

ECOproduct hjelper med BREEAM-NOR sertifisering

BREEAM-NOR er bransjens eget verktøy for miljøsertifisering av bygg og driftes av Grønn Byggallianse. BREEAM-NOR prosjekter stiller krav til miljøvennlige byggevarer. ECOproduct forenkler dokumentasjonsbehovet da den er beskrevet i manualen som gyldig dokumentasjon for flere kapitler i BREEAM NOR manualen.

 

"I våre prosjekter stilles det hele tiden krav til miljøvennlige byggevarer, både i BREEAM-NOR sammenheng men også ellers. Derfor krever vi ECOproduct profiler på de viktigste byggevarer."

Entreprenør - Brukerundersøkelse

Få en ECOproduct vurdering på dine produkter

Kontakt meg om ECOproduct

Tusen takk.

Det er mange fordeler med ECOproduct - her er de viktigste:

bt-ikoner-312x170_preferert

Økt preferanse

ECOproduct tilrettelegger for miljøvennlige produktvalg som i økende grad er en driver for valg av produkter i byggeprosjekter. Byggeprosjekter vil i fremtiden ha krav om miljødokumentasjon og kravsspekken vil defineres ut i fra miljøegeneskaper.

bt-ikoner-312x170_miljobevissthet

Økt miljøbevissthet

Fremtiden er grønn, også for byggenæringen. ECOproduct synliggjør leverandørens miljøbevissthet. Som prosjekterende får du mulighet til å velge de mest miljøvennlige byggevarer som finnes på markedet og dermed innfri stadig strengere miljøkrav.

bt-ikoner-312x170_profesjonalitet

Økt profesjonalitet

Sertifisering øker profesjonaliteten. ECOproduct står sentralt for å oppnå et BREEAM-NOR sertifisert bygg, som igjen kan bidra til høyere markedsverdi, leieinntekter, belegg, lavere driftskostnader og økt brukertilfredshet med bygget.

ECOproduct vurderer byggevaren etter disse miljøområdene:

Ikon Helse 322px

Helse og miljø

Krav til at det ikke inneholder helse- og miljøfarlige stoffer på REACH kandidat- eller godkjenningsliste, den norske prioritetslisten eller i CLP-forordningen.

Ikon Inneklima 322px

Inneklima

Utslipp av helse- og miljøfarlige gasser til innemiljøet, målt over 28 døgn. Luktmisnøye (frivillig) behøver ikke å være helsefarlig, kun knyttet til ubehag.

Ikon Drivhus 322px

Drivhuseffekt

Totalt CO2-utslipp for produktet fra råvareuttak til ferdig byggevare. Sammenliknet med en referanseverdi.

Ikon Raavare 322px

Råvarer

Andel sekundære materialer samt fornybare og bærekraftige/ikke bærekraftige råmaterialer.

Ikon Energi 322px

Energi

Hva slags energi som er brukt som energibærer og om det er bruket sekundært brensel som energi.

Ikon Sirkular 322px

Sirkulærøkonomi

Egnethet for gjenvinning tydeliggjør den fremtidige klima og miljøbelastningen for dagens byggevarer.

Relaterte produkter fra Byggtjeneste

De som bruker ECOproduct, bruker det ofte i kombinasjon med flere tjenester fra Byggtjeneste.

ProsjektDokFull kontroll gjennom hele prosjektet.
Byggtjeneste PortalenDigital portal for regelverk og miljøvurderinger
Byggenormserien – Byggtjeneste PortalenKomplett regelverk for byggenæringen.
Byggkatalogen – Byggtjeneste PortalenByggevarer med produktdokumentasjon hentet fra Norsk Byggevarebase (NOBB).
ByggDok – ivaretar gjeldende forskriftskrav til dokumentasjonEn tjeneste tilpasset byggmestre, husprodusenter og entreprenører.
NOBB Frakt – korrekt beregning av fraktKorrekte transportkostnader mellom leverandør, handel og entreprenør.
NOBB Leverandør – registrer dine varer i NOBBEn markedsførings- og distribusjonskanal for hele byggenæringen.
hermetegn

Stadig flere byggherrer ønsker å velge miljøvennlige byggevarer, men er ofte usikre på hvilke nivåer man skal legge seg på når krav skal spesifiseres. Noen byggevarer har høye klimabelastninger, andre lave. For å kunne fastsette byggevarers miljø- og klimaytelse har byggenæringen behov for tilstrekkelig kjennskap innen de viktigste miljøområdene. ECOproduct er den eneste metoden som vurderer byggevarenes faktiske miljøegenskaper basert på en tredjepartsverifisert miljødeklarasjon (EPD).

«Vi er veldig glade for å se at våre produkter tilfredsstiller dagens strenge miljøkrav og vi bruker dette for det det er verdt videre i vår markedsføring.» Produsent