Vi bruker ulike verktøy som informasjonskapsler, for å samle inn data om hvordan besøkende samhandler med nettstedet vårt. Ved å klikke på Godta, godtar du bruken av disse verktøyene.

Godta Les mer

Begrensninger i allemannsretten

Allemannsretten

Allemannsretten har lange tradisjoner i Norge og de skandinaviske landene.
Flere andre europeiske land har elementer av allemannsretten i sine lover, slik som Østerrike, Sveits, Tyskland og England.
I land uten allemannsretten kan man som oftes kun ferdes i nasjonalparker.
Øyvind Berild
25.09.2020
Allemannsretten ble mye brukt under Norgesferien 2020, men den er under press etter at ny friluftslov trådte i kraft i juni 2020.

Allemannsretten er den retten som enhver har på en annen persons eiendom. Flesteparten av disse opprinnelig hevdvunne rettighetene har vært lovfestet siden 1957 gjennom friluftsloven. De er basert på respekt for naturen, og alle besøkende forventes å ta hensyn til bønder, grunneiere og andre brukere, og å ivareta miljøet.

Denne sommeren hvor vi fulgte regjeringens oppfordring om å feriere i Norge, reiste vi på ferie i trygg forvisning om at vi kunne ferdes fritt i fjell, skog og langs sjøen. Allemannsretten er noe av det mest fantastiske vi har i landet vårt, og heldigvis har vi bl.a. friluftsloven og plan- og bygningsloven som sikrer oss dette. For at vi alle skal kunne ta del i vår storslåtte natur, følger det en rekke plikter for kommunene som skal tilrettelegge for allemannsretten, men det er også noen retningslinjer for oss som skal bruke naturen i tillegg til å utvise vanlig folkeskikk.

Vil du lese regelverket i ordnede forhold på en digital plattform? Da bør du sjekke ut Byggtjeneste Portalen.

Forbud eller tilbud

Campingområdet sett fra Dønnamannen.

Allemannsretten gjør det mulig å sette opp teltet på stranda på Dønna i Nordland. Her har Dønna kommune verdsatt besøkstallene og satt opp både toalett og søppelcontainer, fremfor forbud mot å campe. I tillegg vedlikeholder de grusveien inn til parkeringen som er gratis. Dette er et godt eksempel på hvordan man kan anerkjenne verdien av et slikt sted via litt tilrettelegging. Samtidig vil flere gå de tryggere rutene til Dønnamannen på vestsiden av fjellet fremfor den gamle normalveien på motsatt side som både er bratt og har vært utsatt for ulykker med steinsprang.

Allemannsretten har også sine plikter

Dessverre er det ikke alle som respekterer denne friheten allemannsretten gir, og fra og med juni i år trådte en endring i friluftsloven i kraft som gir kommunene rett til å avgrense allemannsretten uten å gå via Fylkesmannen for å godkjenne kommunenes vedtak. I media har det blitt skrevet mange argumenter for og imot denne lovendringen, og noen kommuner har allerede begynt å innføre begrensninger i allemannsretten med begrunnelser som frykt for koronasmitte, forsøpling av natur, avføring, bilkjøring med parkering, risiko for brann i tillegg til at mange steder ikke er tilrettelagt for såkalt «villcamping».

Noen ser på denne begrensningen i friluftsloven som et inngrep i allemannsretten til å kunne bruke naturen slik vi alltid har gjort, hvor det kan bli ulik praksis fra kommune til kommune, mens andre ser på det som en betryggelse for at nettopp allemannsretten blir ivaretatt. Også i plan- og bygningsloven skal det blant annet tas særlig hensyn til natur- og kulturmiljø, friluftsliv, landskap og andre allmenne interesser, og da særlig i 100-metersbeltet langs sjøen og langs vassdrag. Dessverre ser vi at det stadig gis dispensasjonsvedtak fra bestemmelsene, slik at det faktisk blir en begrensning i allemannsretten. Så får tiden vise om vi opplever en ytterligere begrensning i allemannsretten eller ei ved endring i friluftsloven – uavhengig av myndighetenes intensjon.

 

TIL TOPPEN