Byggevarens rolle under planlegging - bygging - drift

Norsk Byggevarebase (NOBB) er ikke lenger kun en produktdatabase for leverandør og handel, men en informasjonsdatabase for alle produkter et bygg er satt sammen av. Årets NOBB Konferanse vil derfor løfte opp betydningen av informasjonspunktene som byggevarens produktdata brukes i. Byggevarene har gått fra kun å ha et funksjonelt fokus, til å innholdsfylle bygget med all relevant fysisk og informativ produktinformasjon.

Ikoner-plan

Byggtjeneste er til for byggenæringen og gjennom vår tette kontakt med næringens aktører ser vi at behovene for produktinformasjon endrer seg. Næringens aktører benytter digitale systemer i større utstrekning enn før, og har fått behov for informasjon på en helt annen måte. I mange tilfeller vil produktvalg skje gjennom disse systemene og det er viktig for leverandørene at produktinformasjonen, logistikkdata og priser er tilgjengelig og oppdatert.

Ikoner-bygg

Under bygging er det lovpålagt med en oversikt over alle produkter av teknisk/kjemiske art med tilhørende sikkerhetsdatablader, varslingsmekanismer og risikovurderinger. Tilgang til brukerveiledninger, ytelseserklæringer og monteringsanvisninger på de fleste produkter vil også være nyttig. I denne delen av NOBB-konferansen vil Byggtjeneste og IT-leverandørene vise bruk og konsekvensen av gode og dårlige produktdata, og hvordan dette også påvirker nærliggende prosesser hos leverandører, byggmestre og entreprenører.

Ikoner-drift

Det finnes både lovpålagte krav til FDV-dokumentasjon og markedskrav til annen dokumentasjon, men få tar dette alvorlig nok. Det gjelder både byggherrer, leverandører og byggmestre/entreprenører. Den digitale modellen eller digital lagringen av all dokumentasjon til bygget gjør at det vil vare «evig». Hvordan kan leverandøren tilpasse seg til dette? Hva har Byggtjeneste av løsninger som bidrar til gjenkjøp av akkurat dine varer når noe må byttes ut? Hvordan bidra til gjenkjøp av akkurat din vare, når noe må erstattes?