logo_ny

Byggevarens rolle under planlegging - bygging - drift

Norsk Byggevarebase (NOBB) er ikke lenger kun en produktdatabase for leverandør og handel, men en informasjonsdatabase for alle produkter et bygg er satt sammen av. Årets NOBB Konferanse vil derfor løfte opp betydningen av informasjonspunktene som byggevarens produktdata brukes i. Byggevarene har gått fra kun å ha et funksjonelt fokus, til å innholdsfylle bygget med all relevant fysisk og informativ produktinformasjon.

NOBB-konferansen 2018 på Radisson Blu Scandinavia Hotel, hold av 18. og 19. oktober
Legg til i kalender

Se alle foredragene på video

Var du forhindret fra å delta på årets NOBB-konferanse? Eller så du noe under konferansen som du gjerne vil dele med dine kollegaer? Nå kan du se alle foredragene fra NOBB konferansen 2017. Bruk disse videoene godt i din organisasjon.

Derfor er digitale produktdata så viktig!
Bengt Herning – Virke
Se video

Digital satsing sett fra en industribedrift i byggenæringen?
Erik Øyno – Protan
Se video

Den digitale røde tråden
Carl Terje Lippestad – EG Norge
Se video

Digitalisering av byggeprosessen
Dag Runar Båtvik – Norgeshus
Se video

Når BIMen vet hva den vil: Produkt- og regelinformasjonsnirvana
Håvard Bell – Catenda
Se video

Standarder: En forutsetning for digital informasjonsflyt av byggevaren
Brage Hansen – Maxbo Proff
Se video

EDI – en muliggjører for økt digitalisering i byggebransjen
Knut Rosness – Logiq
Se video

Lansering av ny valideringstjeneste mellom Logiq og Byggtjeneste og NOBBs rolle i verdikjeden fremover
Knut Rosness – Logiq og Ole Gunnar Honningsøy – Byggtjeneste
Se video

Digitalisering tar aldri slutt – inspirasjonsforedrag
Hans-Petter Nygård-Hansen
Se video

Ingen BIM uten produktdata og informasjon
Halvor Jensen – NTI Cadsenter
Se video