Vi søker tre nye dyktige ressurser

Har du noen gang tenkt på at uten Telenor stopper overføringen av data og kommunikasjon? At uten DNB stopper flyten av penger? Uten Byggtjeneste stopper strømmen av informasjon og vareflyten i byggenæringen.

Stilling: Release Manager

Byggtjeneste søker etter en Release Manager som vil ha hovedansvaret for planlegging og koordinering av utvikling og releaser for sine løsninger. I denne rollen er forståelse for interne og kunders forretningsprosesser viktig. En viktig oppgave vil være å bistå prosesseiere i spesifiseringen av utviklingsoppgaver, og styre prioriteringen inn mot utviklingsteamet.
 

Arbeidsoppgaver

 • Planlegge, koordinere og lede release- og utviklingsaktiviteter, inkludert Scrum team aktiviteter, sammen med prosesseiere og utviklere
 • Være en pådriver for formalisering og effektivisering av utviklingsprosessen
 • Lede spesifiserings- og estimeringsarbeid i samarbeid med prosesseiere og utviklingsteam
 • Være hovedbindeledd, single point of contact, mellom prosesseiere og utviklere
 • Ha hovedansvar for oppfølging av dedikert outsource team i Ukraina
 • Sikre kvalitet i alle leveranser/releaser
 • Levere kreative og helhetlige behov- og kravspesifikasjoner i samarbeid med prosesseiere.
 • Analysere rotårsaker til gjentagende problemstillinger i samarbeid med prosesseiere og kunder
 • Lede workshops
 • Delta i produktutvikling og testing

Vil du være med å effektivisere og digitalisere byggenæringen? Norsk Byggtjeneste står ovenfor en rekke nye og spennende utfordringer, og vi ser etter deg som gjennom å være et bindeledd mellom kunde- og produktsiden skal være med å sikre og utvikle produkter som er i tråd med kundens behov i tiden som kommer. Dette gjennom et totalansvar for å sikre rett og skreddersydd kommunikasjon, samt bistå salgsapparatet som en fagressurs ute hos kundene. Rette vedkommende får mulighet til å bygge et bredt.

Les mer: Release Manager

 

 

Stilling: .NET utvikler

Byggtjeneste søker etter systemutviklere som gjennom sin interesse og kunnskap vil bidra til å forvalte og modernisere sine løsninger.
 

Arbeidsoppgaver

Som systemutvikler hos Norsk Byggetjeneste vil dine viktigste arbeidsoppgaver være:

 • Utvikling av webapplikasjoner på .NET-plattformen
 • Utvikling av back-end komponenter, web services og API

Les mer: .NET utvikler

 

 

Stilling: Key Account Manager

Byggtjeneste søker etter en proaktiv Key Account Manager, i en byggenæring der digitaliseringen er i gang for fullt.

Arbeidsoppgaver:

 • Generelt ansvar for salg av Norsk Byggtjeneste sine tjenester til byggenæringen i Norge herunder entreprenør, boligprodusent, arkitekt, rådgiver samt industri og handel. Tjenestene er digitale og tekniske løsninger knyttet til BIM
 • Særskilt ansvar for å bygge opp en portefølje i entreprenør-bransjen
 • Aktivt og pågående markedsarbeid for å fange opp behov som grunnlag for produktutviklingen
 • Bidra til å gi selskapet en sterkere markedsorientering
 • Systematisk arbeid med prospekting, kundekontakt, innsalg, forhandlinger og gjennomføring av kundemøter
 • Deltagelse på kundearrangementer, seminarer og konferanser mm
 • Budsjett- og resultatansvar for egen kundeportefølje

Les mer: Key account manager

 

 

Aktuelt og nyttig

NOBB Skanner

Lei av å lete etter monteringsanvisning?

Skann produktet der du er, og få tilgang til all relevant produktinformasjon. Som for eksempel byggeplass.