Kontakt/support

Generell kontaktinformasjon

E-post: firmapost@byggtjeneste.no
Tlf. 23 11 44 00

Besøksadresse:
Stensberggata 27
0170 Oslo

Postadresse:
Postboks 6823 St. Olavs plass
0130 Oslo

 

 

 

Ledelsen

Adm. dir, Halvard Gavelstad
HGA@byggtjeneste.no

Avd. leder Økonomi, Tove Grinnbo
TGR@byggtjeneste.no

Avd. leder Marked, Ann-Kristin Schram
AKS@byggtjeneste.no

Avd. leder NOBB, Ole Gunnar Honningøy
OGH@byggtjeneste.no

Avd. leder Applikasjoner og IKT, Andrè Ruud
ARU@byggtjeneste.no

 

 

Support og regnskap

Kundesenter:                                                                                                                support@byggtjeneste.no eller tlf. 23 11 44 70

Regnskap og økonomi:
regnskap@byggtjeneste.no eller tlf. 23 11 44 00