Kompetansekurs for leverandører i digital samhandling

Den digitale utviklingen i byggebransjen går raskere og raskere, men hvordan skal vi ta de nye virkemidlene i bruk? Digitaliseringen åpner muligheter til samhandling på nye områder og at alle aktører benytter den samme informasjonen.

Påmelding nederst på siden.

Faglig innhold

08:30    Registrering
Digitalisering i byggenæringen
Reiner Olsen – prosjektleder i Logiq AS
– 10 år med fokus på EDI, status og motkrefter

NOBB-informasjon i verdikjedens IT-systemer
Helge Kokslien – fagsjef byggevare i EG Norge AS
– Hva er viktig for en digital samhandling mellom aktører
– Hvordan vil produktegenskaper bli brukt i IT-løsningene

NEB, ny standard for elektronisk samhandling
Innhold i den nye standarden
– Videreutviklet opp mot entreprenør
– Hvilke muligheter gir standarden

Produktegenskaper i NOBB – Hvordan vil dette bli brukt?
Harald Rosingaune – Holte Prosjekt
– Slik brukes produktegenskapene i en prosjektkalkyle hos entreprenørene

Inspirasjon til samhandling for hele verdikjeden
Visualisering av produktegenskaper i hele verdikjeden – GS1-SmartCenter

Praktiske piloter og erfaringer
Bård Krogshus – BIM Verdinettverk

Produktegenskaper – hva gjelder for dine produkter?
SINTEF Byggforsk/relevant gjesteforeleser fra bransjen
16:00    Slutt

Samarbeidspartnere:

Små grupper inndelt etter produktgrupper
Byggtjeneste inviterer til et kompetansekurs for leverandører som ønsker å bli best på å gi den informasjonen som bransjen trenger. Kursene er inndelt etter produktgrupper, på denne måten kan vi fokuserer på de utfordringer hvert enkelt fagfelt har i forbindelse med produktegenskaper. Kurset vil øke din forståelse for hvordan arkitekter, rådgivere/prosjekterende, logistikkpartnere og byggherre benytter informasjonen i sine systemer og hvilken informasjon de virkelig trenger. Kurset skal hjelpe deg til å bli valgt som leverandør.

Siste del av kurset foregår i GS1 Norway Smart Centre hvor vi demonstrerer hvordan informasjonen benyttes i praksis. Vi tar utgangspunkt i et hytteprosjekt og følger prosessen gjennom hele verdikjeden fra start til slutt. Her knyttes mennesker og forretningsmuligheter tettere sammen.

Flere kurs til høsten
I tillegg til vårens kurs setter vi opp et åpent kurs samt egne kurs for verktøy, VA/VVS og verneutstyr etter sommeren. Påmelding for disse kommer senere.

Pris: 5900,- eks. MVA, inkl. lunsj. Påmeldingen er bindende.

Dato og produktgrupper:

Trelast
Dører
Vindu
Takprodukter
Bygningsplater
Isolasjon og membran
Varme og varmesystemer
Åpne kurs
6. og 8. juni
13. juni
15. juni
21. juni
22. juni
27. juni
29. juni
19. og 21. september
   
Kurs til høsten  
Verneutstyr
Verktøy
VA/VVS
August
August og september
September

 

Kurslokale:

Kurslokalet er hos GS1 Norway på Brynseng i Oslo, Brynsveien 13.


Praktisk tilnærming av verdikjeden i lys av produktegenskaper i GS1 Norway Smart Centre.

 

Påmelding:

Kurset er inndelt etter produktgrupper, velg derfor riktig gruppe og ønsket dato. Egne kurs for verktøy, VA/VVS og verneutstyr kommer til høsten.

Trelast
Innerdør / ytterdør
Vindu
Takprodukter
Bygningsplater
Isolasjon og membran
Varme og varmesystemer
Åpne kurs

Fyll inn din informasjon

Du melder deg på den

Tusen takk

Du er nå påmeldt og en bekreftelse på e-post er på vei.
Følg med på våre hjemmesider for oppdateringer rundt seminaret, vi legger ut fullt program når dette er klart.

(Gå tilbake)