Gratis frokostseminar:

Digitale produktdata i bygg og anlegg

Delta på dette frokostseminaret og lær om hvordan digitale produktdata er en forutsetning for innkjøp og produktvalg i digitale byggeprosesser.

Norsk Byggtjeneste AS eier og drifter NOBB (Norsk Byggevarebase) som er byggenæringens foretrukne digitale kanal for distribusjon av produktdata og informasjon. Dataene i NOBB er i dag i bruk i hele verdikjeden og tilgjengelig i de fleste entreprenørers egne løsninger. En forutsetning for å være en del av den digitale bygg- og anleggsnæringen, er å lagre produktdataene sine i en unik felles digital database.

I dette frokostmøte vil du lære hvordan Norsk Byggevarebase (NOBB) legger til rette for at bedrifter i bygg og anlegg har:

  • Lovpålagt og markedsmessige krav til produktdokumentasjon tilgjengelig for hele næringen samlet på ett sted.
  • Hvilke byggevareprodukter som krever dokumentasjon fra produsenter og leverandører.
  • Hvorfor digitalisering krever stor grad av standardisering av informasjon gjennom hele verdikjeden.
  • Relevansen til produktenes miljøegenskaper i byggenæring som setter bærekraft og miljø på dagsordnen.

Arbeidet med digitaliseringen i byggenæringen skyter fart og vil medføre store endringer for alle aktører. Byggtjeneste samler – strukturerer – kvalitetssikrer – tilgjengeliggjør informasjon og produktdata i hele verdikjeden. Byggtjeneste har integrasjonsløsninger til de fleste IT-løsninger som er i bruk i byggenæringen. Det gjelder alt fra tegneprogram, logistikk og kassasystemer, kalkulasjon, innkjøp, BIM etc. Dette gjør at informasjonen fra NOBB formidles sømløst igjennom hele byggenæringen.

Registrer produktene dine i Norsk byggevarebase, slik at din produktinformasjon når ut til hele næringen gjennom våre tjenester:

 

Påmelding

Registrering og enkel servering fra kl 0800-0830, faglig innlegg 0830-1000.